Llet a les escoles

Un programa de la U.E. conjuntament amb Agricultura, Salut i Ensenyament estimula hàbits saludable impulsant el consum de llet.

Programa escolar de llet

Ajuts pels centres públics i privats amb alumnes de 1r i 2n cicle d’educació infantil i qualsevol cicle de primària.