Programa escolar de llet

Ajuts pels centres públics i privats amb alumnes de 1r i 2n cicle d’educació infantil i qualsevol cicle de primària.