Unió de Pagesos de Catalunya

És el sindicat majoritari del camp català. Aplega homes i dones que es dediquen a l’agricultura, la ramaderia o a l’activitat forestal per compte propi.