Ted sobre benestar animal

Una xerrada sobre els drets dels animals i tot allò que el consumidor ha de saber sobre benestar animal