Avís legal

“La bona llet” és una marca que engloba un concepte (el consum responsable de llet i productes lactis), un club (persones favorables al consum de llet i lactis) i un lloc web (labonallet.cat). L’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC), que agrupa productors i industrials del sector a Catalunya, és la responsable de “La bona llet”.

Des de “La bona llet” ens comprometem a assegurar que la informació i les dades personals que proporcionen els nostres col·laboradors, socis i usuaris en relacionar-se amb nosaltres o en el moment de fer servir aquest lloc web o rebre els nostres comunicats, estan degudament protegides i no s’utilitzen de manera indeguda.

L’ALLIC, com a responsable de “La bona llet”, es compromet a donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com a informar tots els usuaris del lloc web, respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web “labonallet.cat”.

Responsable del tractament de les dades personals:
ALLIC, Associació Interprofessional Lletera de Catalunya
CIF: G60100310
Ctra. Vilassar a Cabrils, SN, 08348 Cabrils (Barcelona)
E-mail: allic@allic.org
Lloc web: http://www.allic.org

L’ALLIC és una associació empresarial inscrita amb el núm. 79000147 en el Registre d’Organitzacions Sindicals i Empresarials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

L’accés al lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

1. Dades de caràcter personal

Com a responsable de “La bona llet”, l’ALLIC recull informació personal introduïda pels usuaris en els formularis del lloc web o bé a les xarxes socials, com ara nom i cognoms, correu electrònic, data de naixement, localitat i/o província, amb la finalitat d’enviar avisos i notificacions relacionats amb els serveis oferts per “La bona llet”, com, per exemple, newsletters, esdeveniments, novetats a les xarxes socials o altres. 

L’ALLIC també pot recollir altra informació relativa als usuaris o visitants del lloc web o les xarxes socials de “La bona llet”, tals com la IP, la procedència, el tipus de navegador o l’idioma. Aquestes dades s’utilitzen per intentar oferir un millor servei a tots els nostres usuaris i elaborar estadístiques. L’ALLIC es reserva el dret de poder remetre per qualsevol mitjà electrònic als seus usuaris notificacions, avisos i/o notícies relacionades amb el servei.

Eventualment, empreses col·laboradores poden realitzar concursos o promocions en les quals els usuaris hagin de proporcionar el seu nom, adreça, telèfon o altres dades personals per poder-hi participar. En aquest supòsit, s’exposarà de manera clara qui està recollint aquesta informació i quina és la política de privacitat.

2. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’ALLIC s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web “La bona llet”, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, l’ALLIC no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web o a les xarxes socials de “La bona llet”.

L’ALLIC no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions d’ús o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

L’ALLIC no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web i de les seves xarxes socials.

3. Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Informem l’usuari que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst al Reglament 2016/679 del 27 d’abril de Protecció de Dades de Caràcter Personal enviant un e-mail a allic@allic.org, o una carta, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: Ctra. Vilassar a Cabrils, SN, 08348 Cabrils (Barcelona).

4. Ús de cookies 

Una cookie és un fitxer que s’envia amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar-se a l’ordinador dels usuaris: en acceptar-la, es crea aquest fitxer, i la cookie serveix, aleshores, per tenir informació sobre el tràfic web, i també facilita les futures visites a un web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que, amb elles, el web pot reconèixer l’usuari individualment i, per tant, brindar el millor servei personalitzat del web per a cada usuari.

“Labonallet.cat” utilitza cookies per poder identificar les pàgines que es visiten i la seva freqüència. Aquesta informació s’utilitza únicament per a l’anàlisi estadística i després la informació s’elimina de manera permanent. Qualsevol usuari pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. Tot i que les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació dels ordinadors dels usuaris i d’ells mateixos, tret que l’usuari així ho vulgui i la proporcioni directament. L’usuari pot acceptar o negar l’ús de cookies, tot i així, la majoria de navegadors accepten cookies automàticament atès que aporten un millor servei web. També els usuaris poden canviar la configuració del seu ordinador per declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui fer servir alguns dels nostres serveis.

5. Enllaços

L’ALLIC no es fa responsable de les polítiques de privacitat i pràctiques dels llocs web que redirigeixen enllaços de “La bona llet” a tercers. Quan un usuari enllaça amb una d’aquestes pàgines haurà d’atendre la política de privacitat i termes d’ús d’aquestes pàgines.

6. Continguts i comentaris públics 

“Labonallet.cat” es reserva el dret de publicar informacions no contrastades i no es fa responsable dels continguts de textos signats per tercers ni de les opinions expressades de manera lliure i voluntària, tant al lloc web com a les xarxes socials. Sempre que un usuari faci un post o un comentari públic, al lloc web o a les xarxes socials, aquest estarà disponible per al públic en general. L’ALLIC no es fa responsable de la informació confidencial pròpia publicada per un mateix usuari en el lloc web, l’usuari és l’únic responsable d’allò que publica.

D’altra banda, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i les xarxes socials de “La bona llet” de conformitat amb la Llei i a aquest Avís legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

a) Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
d) Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.
e) De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
f) Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

7. Xarxes socials

Informem l’usuari que “La bona llet” pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin en les mateixes ja sigui fent-se seguidor del prestador en les xarxes socials o bé realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. 

L’ALLIC serà la responsable de tractar les dades de l’usuari amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, els productes o els serveis de “La bona llet” a través d’aquests xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i. en general, qualsevol contingut que l’ALLIC consideri no apropiat.
– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, l’ALLIC es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

8. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, les xarxes socials i la marca “La bona llet”, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de l’ALLIC o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública dels continguts, es requereix l’autorització escrita prèvia per part de l’ALLIC. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per aquesta serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a “La bona llet” i que puguin aparèixer en el lloc web o les xarxes socials pertanyen als seus respectius propietaris, i ells mateixos seran els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d’aquests. En tot cas, l’ALLIC compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

L’ALLIC reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, que no impliquen la menció o aparició en el lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web o les xarxes socials, l’usuari pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt indicat.

9. Privacitat de menors

Per a l’ús dels serveis de “La bona llet”, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular, programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

10. Canvis en la Política de privacitat 

La Política de privacitat de “La bona llet” s’ha creat amb data d’1 de novembre de 2019. L’ALLIC es reserva el dret de poder fer canvis en aquesta Política de privacitat, els quals seran publicats per tal que els nostres usuaris i visitants en tinguin constància. Els usuaris de “La bona llet” quedaran subjectes a la nova Política de privacitat quan entrin en vigor en el lloc web. Sense perjudici de qualsevol traducció de la qual sigui objecte aquesta Política de privacitat, la versió en català serà la que prevaldrà, i aquesta Política de privacitat serà interpretada en idioma català. Si tenen dubtes respecte aquesta Política de privacitat, es poden posar en contacte amb nosaltres a través del compte d’e-mail a dalt indicat o enviant un missatge detallat a través de l’e-mail. Farem tots els esforços possibles per resoldre els dubtes.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web, les xarxes socials o les activitats desenvolupades per “La bona llet”, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents, per ala resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.