NOTÍCIES

ALLIC: El laboratori de la llet i els productes lactis

Entrevistem l’Anna Jubert Rosich, (amb el seu equip al centre de la imatge) gerent i directora tècnica del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya (ALLIC), un centre que porta més de 27 anys vetllant pel control i la millora de la qualitat de la llet. Ho fa de la mà d’un equip professional multidisciplinari format per tècnics i tècniques superiors en Biologia, Veterinària, Química, Farmàcia, a més d’analistes i personal administratiu. Dins dels òrgans de decisió de l’ALLIC s’hi troben tant la producció com la transformació. Juntes han decidit fer un pas endavant en la promoció de la llet i els productes làctics a través de “La bona llet”, una iniciativa per posar en valor la llet, el formatge, els iogurts i els postres làctics produïts i transformats a Catalunya. Sens dubte un lloc d’informació contrastada i de trobada entre els qui volen viure la vida amb molt bona llet.

 

Quan es va crear el Laboratori?

AJ.- El 26 de gener de 1998, el Sector Lleter va signar un acord interprofessional i va constituir l’Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC). El juny del 1993 es va inaugurar el Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya en unes dependències de l’edifici de l’antic Laboratori Agrari de Cabrils. No obstant, la posada en funcionament i la contractació de nou personal no va tenir lloc fins a finals de febrer de 1994.

Quina és l’activitat principal del Laboratori?

AJ.- Determinar la qualitat de la llet en origen, és a dir, dels tancs de llet que tenen els ramaders a les granges i de les cisternes d’entrada de llet a les centrals lleteres i formatgeries. És important destacar que l’ALLIC, per tal de garantir la TRAÇABILITAT, la QUALITAT i la SEGURETAT alimentària, analitza una mostra per cada entrega de llet de totes les explotacions i  de totes les cisternes que arriben als centres làctics i formatgeries. Els paràmetres analitzats per determinar la qualitat de la llet són els que fixa la interprofessional en cada moment. Són paràmetres obligatoris fixats per la legislació vigent i paràmetres higiènic-sanitaris que incideixen en el rendiment de la producció i en la transformació de productes làctics.

Quin tipus de llet s’analitza?

AJ.- Analitzem principalment llet crua de vaca, però també tenim de cabra, d’ovella i de búfala.

Com arriben les mostres al laboratori?

AJ.- L’ALLIC disposa d’un servei  per a la recollida diària de totes les mostres de llet crua de totes les explotacions ramaderes de Catalunya. Es pren mostra per a la seva anàlisi cada vegada que es recull llet a l’explotació ramadera i també prèvia a la descàrrega de la cisterna en el centre làctic.

Quina utilitat pràctica tenen els resultats de l’analítica d’aquestes mostres?

AJ.- Aquests resultats es pengen diàriament al web de l’ALLIC on la indústria i la ramaderia tenen accés mitjançant un codi personal les 24 hores del dia. També s’envien a la base de dades “Letra Q” (registre de dades de traçabilitat de la llet a nivell de tot l’Estat) i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP). Amb aquesta analítica, el Laboratori genera una rigorosa base de dades tècniques que serveixen com a suport fiable per a les competències pròpies de la interprofessional i contribueixen a un millor coneixement del sector, podent desenvolupar mesures que permetin promoure la millora de la qualitat de la llet. Aquests resultats també es pengen a l’Observatori de la Llet del DARP.

“El Laboratori també realitza serveis complementaris per a la millora de la qualitat de la llet”

 

Quines altres anàlisis fa el Laboratori?

AJ.- Actualment, l’activitat del Laboratori no només és la de determinar la llet en origen, sinó que també realitza una sèrie de serveis complementaris i necessaris per a la millora de la qualitat de la llet. Som el laboratori oficial d’anàlisi del control lleter de Catalunya: vacú, cabrum i oví. El control lleter o del rendiment lleter és un conjunt d’actuacions l’objectiu de les quals és l’avaluació genètica dels reproductors de les espècies bovina, ovina i caprina d’aptitud lletera per millorar les produccions làcties i que consisteix en la comprovació sistemàtica de la quantitat  i la qualitat de llet produïda i dels seus components, així com la recollida d’altra informació vàlida, per incorporar-la als esquemes de selecció aprovats per a les diferents races. També tenim servei d’anàlisi de l’alimentació animal. A més, cal destacar el nostre servei d’analítica de Sanitat Animal per PCR, que serveix per a la detecció de microorganismes causants de les mamitis (una malaltia infecciosa de les mamelles) i dels virus que afecten al ramat. En les vaques de llet, per exemple, la qualitat de l’aigua és molt important, tant per beure com per a la neteja de les instal·lacions, i també fem aquest servei analític.

I per a la seguretat del consum…

AJ.- També realitzem anàlisis per a la seguretat alimentària de productes làctics (formatges, nates, iogurts, etc.), i pel seu etiquetatge.

El “big data” de la llet…

AJ.- A més de recollir dades també actuem en representació del sector. Hem participat en l’elaboració de les Guies de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH) a les explotacions lleteres de boví, cabrum i ovi i també en la GPCH per a petits establiments del sector làctic. Aquestes guies, elaborades per les diferents organitzacions sectorials, tenen el reconeixement oficial per part de les autoritats competents en el tema de matèria de seguretat alimentària. Finalment, també formem a tècnics de centres làctics i xofers de recollida de mostres; i fem formació d’assessorament al sector (veterinaris, indústries, formatgeries, etc.).

Qui assegura la qualitat de les anàlisis del Laboratori?

AJ.- El laboratori  té implantat un sistema de qualitat  basat en la ISO 17025. D’aquesta manera el laboratori pot demostrar la seva competència tècnica i assegurar la seva imparcialitat, independència i integritat en l’obtenció dels resultats

Perquè “La bona llet”?

AJ.- Perquè a Catalunya produïm una llet i la transformem en productes de primeríssima qualitat. Això s’ha de fer saber i per això necessitem un altaveu com “La bona llet”, que també compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura i amb molt bons amics.